وبلاگ

تجزیه و تحلیل داده‌ها و هوش تجاری
By 7 اسفند 1402
در عصر دیجیتال، مدیریت پایگاه داده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های کسب و ...
اقدامات امنیتی پایگاه داده
By 30 بهمن 1402
در عصر دیجیتال، مدیریت پایگاه داده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های کسب و ...
مفاهیم Object type در پایگاه داده‌ی Oracle
By 14 بهمن 1402
Object type در Oracle عبارت است از نوع داده‌هایی که توسط خود کاربر تعریف می‌شوند و امکان م...
نوآوری‌ها در مدیریت پایگاه داده
By 1 بهمن 1402
در عصر دیجیتال، مدیریت پایگاه داده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های کسب و ...